Hungary Opens Consulate General In Chongqing

The Republic of Hungary has opened a consulate-general in Chongqing, making it the seventh consulate in Chongqing following those of

阅读更多